0.030
@ kaotonik.nethomesthktus
tus
thk thk Tue. 26 Aug. 2008 22:35 tags video , music 0 views
ακου στίχο που σκαρφίστηκε το ατομο:
"η βια δεν είναι λύση αλλα ή λία είναι Βίσση"!
Μονο και μόνό για αυτό του αξίζει ένα αφιέρωμα.