ΤΣΑΤ
0.036
_mj_ _mj_ Τετ. 16 Φεβ. 2011 18:41 0 views

Παιδική και καταναγκαστική εργασία στους προμηθευτές της παραδέχεται η Apple