0.118
13 αποτελεσμα(τα)
mari@pi mari@pi Τετ. 3 Ιούν. 2009 9:40 tags κόμικς , προγραμματισμός 0 views
goto 25 best? programmer webcomic strips
mari@pi mari@pi Πεμ. 9 Απρ. 2009 14:00 tags προγραμματισμός 1 views 2 σχόλια
had(once more again) to massively remove some file extension from files#!/usr/local/bin/python# Remove extension from my files# Author: mayia pi 2009import osextension = raw_input('enter the extension u want removed ?(without the dot):\n')ext = '.' + extensionprint 'search n destroy ' + ext + ' ...'...
mari@pi mari@pi Τετ. 28 Ιαν. 2009 13:45 tags mainframe , προγραμματισμός 0 views
wondering in the mainframe i came acrossa simple rexx to tell me if my dataset is empty or not empty or does not exist at all ~ arg dsname say DSNAME x=LISTDSI(DSNAME) if x = 0 then do if SYSUSED > 0 then do Say 'Dataset 'DSNAME' exists and is not empty' exit 0 end;...
mari@pi mari@pi Πεμ. 28 Αυγ. 2008 12:54 tags προγραμματισμός 0 views
# greek #alias ls='ls --show-control-chars'cygwin.bat @echo offC:chdir C:\cygwin\binbash --login -icygwin-rxvt.bat@echo offC:REM set EDITOR=vimREM set VISUAL=vimchdir C:\cygwin\binrxvt -e bash --login -iREM rxvt -geometry 130x60 -bg black -fg gray -cr white -fn "Lucida Console-11" -sr -sl ...
mari@pi mari@pi Τρι. 5 Αυγ. 2008 9:12 tags mainframe , προγραμματισμός 0 views 1 σχόλια
#!/bin/sh#system date todaytod=`date +%m/%d/%y`echo $tod#arsdate today answerarstod=`/usr/lpp/ars/bin/arsdate $tod`echo $arstod#ars today date numberarstoday=`echo $arstod|awk '{print $3}'`echo $arstodaycause maybe u need to do something like this,,,#/usr/lpp/ars/bin/arsdoc get -h MAIARCHIVE -u adm...
mari@pi mari@pi Δευ. 23 Ιούν. 2008 15:30 tags προγραμματισμός 1 views 1 σχόλια
//CMODCLL JOB (000),MAI,CLASS=C,MSGCLASS=X,NOTIFY=MAI,// MSGLEVEL=(1,1),REGION=0M,TIME=1440//************PROS SUBMIT***************************//LIBSRCH JCLLIB ORDER=(LIBRARIES,,,)//INC INCLUDE MEMBER=JOBLIBRARIES//RUNREX0 EXEC PGM=IKJEFT1A,// DYNAMNBR=30,REGION=0M,// ...
mari@pi mari@pi Πεμ. 22 Μαϊος. 2008 15:51 tags προγραμματισμός 0 views 5 σχόλια
/* rexx */drop l.'execio * diskr MYLIST (stem l. finis'if rc ^= 0 then do say 'error in reading MYLIST file !!!' say 'rc='rc exit 1enddrop nj.;j=0j=j+1;nj.j='//MAI JOB (000),ME,CLASS=C,MSGCLASS=X,'J=J+1;NJ.J='// ​​​​​ NOTIFY=ME,TYPRUN=SCAN,'​​​j=j+1;nj.j='// ​​​...
mari@pi mari@pi Δευ. 19 Μαϊος. 2008 12:43 tags mainframe , προγραμματισμός 0 views 1 σχόλια
/*metavlites thesis barcode*/ &BC_XPOS = MM(200); &BC_YPOS = MM(204); IF NOT EXIST(&B2); THEN ; &B2 = 9999; ENDIF ; IF NOT EXIST(&TAX_PROIGOYMENO); THEN ; &TAX_PROIGOYMENO = '00000'; ENDIF ; /*dimiourgia string barcode*/ B12 = NUMPICTURE(B1,'0')!NUMPICTUR...
mari@pi mari@pi Δευ. 19 Μαϊος. 2008 12:22 tags mainframe , προγραμματισμός 0 views
ID DIVISION.PROGRAM-ID MAICHDG.*-------------------------------------------------*- YPOLOGISMOS CH-DIGIT T.K ME MODULUS 10*- ​​​​ COMMO​N-A​REA*- ​​​​ IN ARIQMOS 9(5)*- OUT CHDG5-N 9*- ​​​​ ME-15-07-2006*-------------------------------------------------EN...
mari@pi mari@pi Δευ. 5 Μαϊος. 2008 14:48 tags mainframe , προγραμματισμός 0 views 1 σχόλια
//STEPICE EXEC PGM=ICETOOL//TOOLMSG DD SYSOUT=*//DFSMSG DD SYSOUT=*//INFILE DD DSN=LALAA.DATA.TEST,DISP=SHR//TOOLIN DD *COUNT FROM(INFILE) EMPTY/*
mari@pi mari@pi Τετ. 16 Απρ. 2008 10:38 tags mainframe , προγραμματισμός 0 views
print ITL2OF5 barcode using the pagedef (page definition)------------------------------------------- ,,, PRINTLINE FONT OAB POSITION 0.00 IN 0.00 IN /*BARCODE T.K LINE 8 */ FIELD START 1 LENGTH 6 FONT OAB ...
mari@pi mari@pi Τρι. 15 Απρ. 2008 14:47 tags mainframe , προγραμματισμός 0 views
icetool splice (output not unique)The proc ://MAIPROC PROC INFILE=XXXXXX,OUTFILE=XXXXXX,ICETLIN=XXXXXX,// CTL1=XXXXXX,CTL2=XXXXXX,CTL3=XXXXXX,CTL4= XXXXXX,// CTL5=XXXXXX,CTL6=XXXXXX,CTL7=XXXXXX//*****UNLOAD*SELECTED*ID****DATA*FILE***FROM****D​​​​​B2*********//STPUNLD EXEC PDB2//SYSUDUMP DD SYSOUT=*...
mari@pi mari@pi Τρι. 15 Απρ. 2008 13:32 tags mainframe , προγραμματισμός 0 views
//AFP2PDF  EXEC PGM=AOPBATCH,// PARM='/afp2pdf -c eu -o //DD:PDFOUT'//STDIN DSN=LALAA.DATA.AFPIN,DISP=SHR//PDFOUT DSN=LALAA.DATA.PDFOUT,DISP=(OLD,CATLG,DELETE),// DCB=(RECFM=VB,LRECL=4096),SPACE=(CYL,(1,1))//STDOU​TSYSOUT=*//STDERR DD SYSOUT=*//*living in the mainframe*