0.103
να πείτε στο ΚΟΡΑΚΑ .... πάει ο ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ... τον εφάγαν' έπαε οι ΟΧΤΡΟΙ...