ΤΣΑΤ
0.091
6 αποτελεσμα(τα)
thk thk Πεμ. 8 Μαϊος. 2008 17:11 tags λίνουξ , παλιό kaotonik 0 views
by thk — last modified 2007-11-26 16:30 Everything to set up...
thk thk Πεμ. 8 Μαϊος. 2008 15:00 tags λίνουξ , παλιό kaotonik 1 views
by thk — last modified 2007-12-04 20:12 brief memo for insta...
thk thk Πεμ. 8 Μαϊος. 2008 14:58 tags παλιό kaotonik 1 views
by thk — last modified 2007-12-04 22:54 memo to tune up xfce...
thk thk Πεμ. 8 Μαϊος. 2008 14:51 tags λίνουξ , παλιό kaotonik 1 views

A short memo for configuring postgresql to use password (md5) authentication.

by thk &m...

thk thk Πεμ. 8 Μαϊος. 2008 14:35 tags παλιό kaotonik , plone 1 views
(This is an old plone howto I wrote) by thk — last modified 2006-05-15 12:14 by default recent portlet doesn't show up to non - members.. Here is how to modify this behavior.. ...
thk thk Πεμ. 8 Μαϊος. 2008 14:17 tags λίνουξ , παλιό kaotonik 1 views
I am reposting most important content from old kaotonik by thk last modified 2007-11-26 15:40 H...

θυμήσου με
 
thk γιά μαγος
2022-12-07 00:27
pepi γιά Time to go
2022-10-30 00:20
pepi γιά #152
2022-10-11 23:23
bou γιά #152
2022-10-11 00:20